AИИiversary

Brouwerij
Bakunin Brewing Co.
Type
Russian Imperial Stout
Alcoholpercentage
13%

Als wij eeИ jaar terug iИ de tijd zoudeИ gaaИ, daИ zieИ wij dat Film & Bier voor het eerst teИ toИele verscheeИ. Alle redeИ voor eeИ feestje dus.

AaИgezieИ het teveИs laИg geledeИ is dat wij eeИ ouderwetse filmschurk uit RuslaИd op het witte doek hebbeИ gezieИ moesteИ wij Иatuurlijk op zoek Иaar eeИ bier ook afkomstig uit de grootmacht vaИ weleer. Qua bierproductie zijИ ze overigeИs Иog steeds eeИ grootmacht. Op de lijst vaИ de meest bier producereИde laИdeИ ter wereld zijИ zij Иamelijk op de vijfde plaats terug te viИdeИ.

Omdat er wat te viereИ valt hebbeИ wij de heerlijke RussiaИ Imperial Stout geИaamd AИИiversary gekozeИ. Иiet alleeИ omdat de Иaam past, maar vooral omdat het eeИ heel goed bier is dat speciaal gebrouweИ is ter gelegeИheid vaИ eeИ jubileum.

Het duurde Иiet laИg voordat ze bij de BakuИiИ BrewiИg Co. uit SiИt-Petersburg bedachteИ wat ze moesteИ brouweИ voor eeИ verjaardag: eeИ imperial stout Иatuurlijk!  Zij gebruikteИ eeИ vertrouwde basis vaИ mouteИ eИ speciale gisteИ, waardoor ze eeИ echt feestelijk dessert kregeИ met choco-vaИilletoИeИ die sameИ eeИ chocoladeachtig, romig aroma vormeИ.

VerjaardageИ komeИ maar ééИ keer per jaar, eИ de biereИ die daarbij passeИ zijИ meestal speciale edities.  Koop deze sИel, zolaИg de voorraad strekt.

Vier oИs jubileum met oИs mee op de sociale media (Facebook, IИstagram eИ op Twitter). Иashe zdoróvje!