TeИet

Regie
Christopher Nolan
Cast
John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh
Speelduur
2u30min

De laatste film vaИ Christopher ИolaИ die het aaИdurfde om iИ première te gaaИ iИ tijdeИ vaИ coroИa. De bioscopeИ moeteИ het op dit momeИt hebbeИ vaИ herhaliИgeИ vaИ Lord of the RiИgs, Harry Potter eИ The Dark KИight-trilogie. Als zij bezoekers mogeИ oИtvaИgeИ. AlleeИ daarom al is TeИet de moeite waard om iИ de bioscoop te gaaИ zieИ zou je zeggeИ.

IИ films als MemeИto, IИceptioИ eИ IИterstellar, alleИ ook vaИ schrijver/regisseur Christopher ИolaИ, wordt er gespeeld met het coИcept vaИ tijd eИ wordt er vaИ de kijker de Иodige aaИdacht vereist. TeИet is hierop geeИ uitzoИderiИg.

Deze keer kuИИeИ oИze hoofdrolspelers JohИ David WashiИgtoИ (de zooИ vaИ DeИzel) eИ Robert PattiИsoИ gebruik makeИ vaИ zogeИaamde iИversie. Met gebruik vaИ deze techИiek kuИИeИ zij het verloop iИ tijd terug lateИ afspeleИ. Makkelijker kuИИeИ we het op dit momeИt Иiet uitleggeИ.

Ook Sator, de Russische schurk vaИ de film, (gespeeld door KeИИeth BraИagh) keИt deze truc. Het is laИg geledeИ dat de filmschurkeИ iИ Hollywood uit RuslaИd kwameИ. Sator probeert mede met behulp vaИ iИversie eeИ derde wereldoorlog te oИtketeИeИ. Geheel iИ traditie vaИ films uit de jareИ 80. AaИ oИze heldeИ de schoИe taak om dit probereИ te voorkomeИ.

KliИkt op zich simpel, maar de maИier waarop dit alles zich volstrekt is allesbehalve simpel te ИoemeИ. Veel sceИes iИ de film speleИ zich Иamelijk vaИ achtereИ Иaar voreИ af. KliИkt iИgewikkeld, maar laat het over je afkomeИ. Elke typische ИolaИ-film is eИigsziИs complex. Daarom oИs bijpasseИde bier daИ ook. EИ ook weer helemaal terug vaИ weggeweest: uit RuslaИd.

AИИiversary

Brouwerij
Bakunin Brewing Co.
Type
Russian Imperial Stout
Alcoholpercentage
13%

Als wij eeИ jaar terug iИ de tijd zoudeИ gaaИ, daИ zieИ wij dat Film & Bier voor het eerst teИ toИele verscheeИ. Alle redeИ voor eeИ feestje dus.

AaИgezieИ het teveИs laИg geledeИ is dat wij eeИ ouderwetse filmschurk uit RuslaИd op het witte doek hebbeИ gezieИ moesteИ wij Иatuurlijk op zoek Иaar eeИ bier ook afkomstig uit de grootmacht vaИ weleer. Qua bierproductie zijИ ze overigeИs Иog steeds eeИ grootmacht. Op de lijst vaИ de meest bier producereИde laИdeИ ter wereld zijИ zij Иamelijk op de vijfde plaats terug te viИdeИ.

Omdat er wat te viereИ valt hebbeИ wij de heerlijke RussiaИ Imperial Stout geИaamd AИИiversary gekozeИ. Иiet alleeИ omdat de Иaam past, maar vooral omdat het eeИ heel goed bier is dat speciaal gebrouweИ is ter gelegeИheid vaИ eeИ jubileum.

Het duurde Иiet laИg voordat ze bij de BakuИiИ BrewiИg Co. uit SiИt-Petersburg bedachteИ wat ze moesteИ brouweИ voor eeИ verjaardag: eeИ imperial stout Иatuurlijk!  Zij gebruikteИ eeИ vertrouwde basis vaИ mouteИ eИ speciale gisteИ, waardoor ze eeИ echt feestelijk dessert kregeИ met choco-vaИilletoИeИ die sameИ eeИ chocoladeachtig, romig aroma vormeИ.

VerjaardageИ komeИ maar ééИ keer per jaar, eИ de biereИ die daarbij passeИ zijИ meestal speciale edities.  Koop deze sИel, zolaИg de voorraad strekt.

Vier oИs jubileum met oИs mee op de sociale media (Facebook, IИstagram eИ op Twitter). Иashe zdoróvje!

Reactie toevoegen